Våre forventninger

I tråd med det forvaltningsmandatet Folketrygdfondet har fått, stiller vi klare krav til selskapene om deres håndtering av eierspørsmål, miljø og samfunnsforhold.

For å gjøre dialogen med selskapene mest mulig effektiv for begge parter, har vi laget et veiledningshefte for selskapene:

Vi mener at vi gjennom å kartlegge selskapenes håndtering av disse spørsmålene, kan redusere risiko og bidra til best mulig verdiutvikling i Folketrygdfondets portefølje.


Respekt for selskapenes tidsbruk

Vi har respekt for selskapenes tidsbruk, og ønsker derfor å gjøre dialogen så effektiv og målrettet som mulig. Våre veiledende dokumenter er et bidrag til dette. Her viser vi hvilke retningslinjer vi forventer at selskapene har, og videre hvordan vi forventer at selskapene følger opp og rapporterer innenfor hvert område.

Disse veiledningene vil bli brukt i våre møter med selskapene.

 

PRINSIPPENE

Våre veiledninger til selskapene bygger på:


Folketrygdfondet følger med dette internasjonalt og nasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig investeringsvirksomhet.

Del: