Generalforsamling i MPC Container Ships ASA

På generalforsamlingen i MPC Container Ships ASA den 27. april 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 5 og 6 med følgende begrunnelse:

Sak 5. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Folketrygdfondet er positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. Vi forventer at styrene utformer ordninger som er enkle og tydelige, har maksimumstak og et omfang som ikke er urimelig. Da beskrivelsen av incentivordningen til MPC Container Ships mangler både et slikt maksimumstak, samt sentrale detaljer om programmet, er det Folketrygdfondets syn at dette forslaget dermed kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Sak 6. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Rapporten er basert på et program for godtgjørelse til ledende ansatte som ikke har et maksimumstak og som mangler en beskrivelse på hvordan incentivstrukturen bidrar til verdiskaping for aksjonærene over tid. Dette er ikke i tråd med Folketrygdfondets forventninger til selskapets lederlønnsordninger. Av den grunnen stemmer Folketrygdfondet mot rapporten.

Del: