Generalforsamlinger

Folketrygdfondet stemmer på generalforsamlingene i selskapene vi har investert i. Stemmeforklaringer i saker der vi har stemt imot styrets forslag blir publisert her. I årsrapporten oppsummerer vi vår stemmegivning både i norske og øvrige nordiske selskaper.

29.02.24

Generalforsamling i Treasure ASA

På den ordinære generalforsamlingen i Treasure ASA den 7 mars 2024 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 9 og 13 med følgende begrunnelser:
Les mer
31.05.23

Generalforsamling i Atea ASA

At the annual general meeting on 27 April, 2023, Folketrygdfondet, manager of the Government Pension Fund Norway, will vote against item 7.2 for the following reason:
Les mer

Del: