Generalforsamling i Borr Drilling LTD

På generalforsamlingen i Borr Drilling Ltd. den 31. august 2023 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 2 med følgende begrunnelse:

Sak 2: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer

Styret i Borr Drilling Ltd. ber om fullmakt fra generalforsamlingen til å utnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.

Del: