Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig. Nedenfor finner du oversikt over informasjonskapsler som benyttes på vår hjemmeside.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

Informasjonskapsler på ftf.no

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:

  • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.
  • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

Søk

Informasjon om søkeord og valg som benyttes i søkefunksjonen her på ftf.no, vil bli brukt til å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.
Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap. Google Analytics setter også informasjonskapsler i din nettleser.
Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du benytte et nettlesertillegg til å blokkere sporingen: Google Analytics' bortvalgsalternativer. ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ )”

Påloggingsforsøk

Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på.
 Påloggingstabellen lagrer følgende data: Brukernavn, dato og tidspunkt for pålogging, hvilken URL som ble benyttet ved pålogging og Brukerens IP-adresse.

Leseweb

For å aktivere Leseweb: Vi har valgt å legge inn en tjeneste som gjør det mulig å få lest opp innholdet fra nettsiden. For å kunne bruke denne tjenesten, må du motta en informasjonskapsel fra leseweb.dk.

Grupper av personer som vi kan ha personopplysninger om:

Leverandører
I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått, håndtere fakturaer, generell avtaleoppfølgning ol.

I utgangspunktet er det frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside.

Kontaktpersoner i samfunnet
Vi har også personopplysninger om personer i bedrifter, akademia, offentlig forvaltning, medier, politikk, andre organisasjoner og samfunnslivet for øvrig for å kunne ha relevant kontakt i tilknytning til Folketrygdfondets virksomhet, for å informere om Folketrygdfondets virksomhet, sende invitasjoner mv.

Normalt vil vi få personopplysninger fra kontaktpersonene direkte, men vi kan også hente inn personopplysninger fra andre kilder. Kilder for slike opplysninger vil for eksempel være medier, nettsider og offentlige organer.

Vi kan lagre opplysningene inntil vi blir kjent med at vi ikke lenger har et formål med å ha opplysningene lagret eller vedkommende ber om å bli slettet.

Masseutsendelser
Vi behandler personopplysninger for masseutsendelser av årsrapport som gjelder vår virksomhet.

Vi skal slette e-postadressen hvis vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv og avslutte utsendelser til mottakere som ber om det. Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser.

Vi utleverer ikke kontaktopplysninger til tredjeparter.

Nyhetsvarsling
Dersom du ønsker å abonnere på nyhetsoppdateringer fra vår hjemmeside, må du registrere navn og e-postadresse hos oss. Opplysningene benyttes kun til å sende ut nyheter på e-post til deg.

Del: