Generalforsamlinger

Folketrygdfondet stemmer på generalforsamlingene i selskapene vi har investert i. Stemmeforklaringer i saker der vi har stemt imot styrets forslag blir publisert her. I årsrapporten oppsummerer vi vår stemmegivning både i norske og øvrige nordiske selskaper.

15.05.23

General meeting of BW LPG Limited

At the annual general meeting on May 15th 2023, , Folketrygdfondet, manager of the Government Pension Fund Norway, will vote against item 15 for the following reason:
Les mer

Del: