Generalforsamling i Arendals Fossekompani ASA

På generalforsamlingen i Arendals Fossekompani ASA den 4. mai 2023 vil Folketrygdfondet stemme mot sak 14 med følgende begrunnelse:

Sak 14. Valg av Morten Bergesen til valgkomiteen

Det er Folketrygdfondets syn at medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av de enkelte styremedlemmene. Dette følger også av NUES, pkt. 7. Valgkomiteens uavhengighet er viktig for å sikre at aksjonærfellesskapet har den nødvendige tillit til valgkomiteens prosesser og innstilling. Det er grunnleggende for valgkomiteens arbeid at det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og valgkomiteen. Det er ikke tilfelle her, da nestlederen i selskapets styre stiller til gjenvalg som valgkomiteens leder. Derfor stemmer Folketrygdfondet mot valg av Morten Bergesen til valgkomiteen.

Del: