Generalforsamling i Golden Ocean Group Ltd.

På generalforsamlingen i Golden Ocean Group Ltd. 8. mai 2023 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 2 med følgende begrunnelse:

Sak 2: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer
Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjeeierne gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer. Folketrygdfondet vil derfor stemme mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.
 

Del: