Generalforsamlinger

Folketrygdfondet stemmer på generalforsamlingene i selskapene vi har investert i. Stemmeforklaringer blir publisert her. I etterkant vil vi oppsummere vår stemmegivning både i norske og øvrige nordiske selskaper.

16.01.15

Ekstraordinær generalforsamling i REC Solar ASA

Folketrygdfondet deltok i går på den ekstraordinære generalforsamlingen i REC Solar ASA. Hovedsaken til behandling var salg av selskapets virksomhet. I tilknytning til salget hadde styret fått fullmakt til å fremforhandle et engangshonorar til styrets leder.
Les mer

Del: