Generalforsamling i Borr Drilling Ltd.

På generalforsamlingen i Borr Drilling Ltd. den 25. september 2018 stemte Folketrygdfondet mot sak 6 med følgende begrunnelse:

Sak 6: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer

Styret i Borr Drilling Ltd. ber om fullmakt fra generalforsamlingen til å utnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.

Folketrygdfondet stemte derfor mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.

Del: