Generalforsamling i Stolt-Nielsen Limited

På generalforsamlingen i Stolt-Nielsen Limited den 19. april 2018 stemte Folketrygdfondet mot sak 3f med følgende begrunnelse:

Sak 3f: Valg av Niels G. Stolt-Nielsen som styremedlem

Niels G. Stolt-Nielsen er administrerende direktør i Stolt-Nielsen Limited. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet, herunder tilsette og avsette administrerende direktør. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.

Folketrygdfondet stemte derfor mot valget av Niels G. Stolt-Nielsen som styremedlem.

Del: