Generalforsamling i XXL ASA

På den ordinære generalforsamlingen i XXL ASA den 7. juni 2017 stemte Folketrygdfondet mot sak 9 med følgende begrunnelse:

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Folketrygdfondet er opptatt av at valgkomiteen sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapet blir ivaretatt. Valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte, og ledende ansatte bør ikke være medlem av valgkomiteen.
Robert Iversen er HR direktør i XXL og foreslått som medlem av valgkomiteen. Dette forslaget er ikke i samsvar med Folketrygdfondets syn på valgkomiteers sammensetning.
Folketrygdfondet stemmer derfor mot sak 9.
 

Del: