Aker BP ASA

Folketrygdfondet har i dag, 10.05.2023, lånt ut 2.616.000 aksjer i Aker BP ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 29.588.004 aksjer, tilsvarende 4,7 % eierandel i Aker BP ASA.

Share: