1. halvår 2023

331,1

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av første halvår en markedsverdi på 331,1 milliarder kroner.

12,9

Resultatet ble 12,9 milliarder kroner for første halvår.

4,1

Avkastningen i første halvår utgjorde 4,1 prosent.

0,5

Avkastningen var i første halvår 0,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,8

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,8 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

Share: