Det norske oljeselskap ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 192.774 aksjer i Det Norske Oljeselskap ASA og eier etter dette 6.516.387 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,09%.

Del: