DnB NOR ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 600.000 aksjer i DnB NOR ASA, og eier etter dette 81.564.663 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,01 %.

Del: