Tomra Systems ASA

Folketrygdfondet har i dag solgt 2.387.000 aksjer i Tomra Systems ASA, og eier etter dette 12.687.200 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 8,46%.

Del: