Tandberg ASA

I forbindelse med dagens melding til Oslo Børs fra Cisco Systems Netherlands Holdings B.V. (Cisco) hvor Cisco under visse betingelser fremmer et tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Tandberg ASA til 170 kroner pr. aksje, har Folketrygdfondet i forbindelse med tilbudet i dag gitt forhåndsaksept for sine 11.296.550 aksjer i Tandberg ASA som utgjør 10,09% av aksjene og stemmene i selskapet. Etter gjennomføringen av tilbudet vil Folketrygdfondet ikke eie aksjer i Tandberg ASA.

Del: