Salmar ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 1.535.765 aksjer i Salmar ASA til kurs 22 per aksje, og eier med dette 6.662.554 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,5%.

Del: