Prosafe SE

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 814.000 aksjer i Prosafe SE til kurs 25,98 per aksje, og eier med dette 23.645.235 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,3%.

Del: