Norsk Hydro ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 1.000.000 aksjer i Norsk Hydro ASA til kurs 25,91 per aksje, og eier med dette 63.395.435 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,08%.

Del: