Axis Shield plc

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 221.200 aksjer i Axis Shield plc og eier etter dette 3.595.300 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 7,37 prosent.

Del: