Aker BP ASA

Folketrygdfondet har i dag, 29. mars 2023, mottatt tilbakelevering av 1.483.000 aksjer i Aker BP ASA. Etter tilbakeleveringen har Folketrygdfondet netto 31.645.556 aksjer, tilsvarende 5,01% av aksjene i selskapet.

Del: