Oktober 3. kvartal 2023

Toppnotering etter oppgang på 9 milliarder kr

Statens pensjonsfond Norge fikk et resultat på 9 milliarder kroner i 3. kvartal. Hittil i år er fondet opp 22 milliarder kroner til en ny toppnotering på 340 milliarder kr.

Kjetil Houg, administrerende direktør, foto

– Vi har en positiv utvikling i aksjeporteføljen blant annet som følge av oppgang i energisektoren. For renteporteføljen var det en svak nedgang. Vi er godt fornøyde med resultatet, som er bedre enn markedet for begge porteføljer, sier administrerende direktør Kjetil Houg.  

Så langt i år er avkastningnen 7,02 prosent, som er 0,89 prosentpoeng høyere enn markedet. Meravkastningen utgjør 2,8 milliarder kr av oppgangen. 


Fortsatt økende renter hjemme og internasjonalt

Avkastningen til renteporteføljen var på -0,07 prosent, og det er 0,57 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter. 

Jørgen Krog Sæbø, direktør renter, foto

– God utvikling på våre investeringer innen ulike typer bankobligasjoner gjør at vi slår markedet i tredje kvartal, sier direktør for renter Jørgen Krog Sæbø om resultatet. 


Energi driver aksjemarkedet

Avkastningen til aksjeporteføljen var på 4,70 prosent i tredje kvartal. Det er 0,21 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.

Karl Mathisen 2023 Foto Jarle Nyttingnes

– Aksjeporteføljen leverer stabilt i et marked drevet av energi og shipping, i et kvartal hvor Oslo Børs var best i Norden, sier direktør for aksjer Karl Mathisen. 


Folketrygdfondet

Haakon VIIs gate 2
Postboks 1845 Vika
0123 Oslo