August 2023

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 0,89 prosent i 2. kvartal 2023. Det tilsvarer 3 milliarder kroner. Kapitalen var 331 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Folketrygdfondet

Haakon VIIs gate 2
Postboks 1845 Vika
0123 Oslo