Folketrygdfondet opp 3 milliarder kroner i 2. kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 0,89 prosent i 2. kvartal 2023. Det tilsvarer 3 milliarder kroner. Kapitalen var 331 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Bilde
Kjetil Houg Foto: Jarle Nyttingnes
Foto: Jarle Nyttingnes

Oslo, 22.08.23

For første halvår samlet var avkastningen 4,07 prosent, og dette var 0,51 prosentpoeng bedre enn markedet.

- Vi fortsetter å hente oss inn etter et svakt 2022, og er tilfreds med at vi leverer god forvaltning i et avventende marked preget av renteøkninger, sier administrerende direktør Kjetil Houg.  

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge i 2. kvartal på 0,89 prosent var 0,30 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i 2. kvartal. 

Avkastningen til aksjeporteføljen var på 2,01 prosent i andre kvartal. Det er 0,34 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.

Avkastningen til renteporteføljen var på -0,79 prosent, og det er 0,23 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter. 

- Vi ser at strategiene våre fungerer godt og at både rente- og aksjesiden slo markedet, sier Kjetil Houg.  

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 8,23 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,82 prosentpoeng årlig. 

 

Rapporter

Se fullstendig rapport her

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

Del: