Flaggemeldinger

View
19.05.14

EMS Seven Seas ASA

Det vises til børsmelding fra EMS Seven Seas ASA om Supreme Group BV's kjøp av aksjer og obligasjoner i EMS Seven Seas ASA mandag 19.mai 2014. Folketrygdfondet har den 18. mai 2014, inngått avtale om salg av 4 693 358 aksjer, tilsvarende 17.2 % av aksjene i EMS Seven Seas ASA. Det er avtalt en pris på kr. 5,00 pr aksje, til sammen NOK 23 466 790. Det er samtidig inngått avtale om salg av samtlige obligasjoner Folketrygdfondet eier i selskapet. Folketrygdfondet vil, etter gjennomføringen av avtalen med Supreme Group BV, ikke eie aksjer eller obligasjoner i EMS Seven Seas ASA.
14.05.14

Gjensidige Forsikring ASA

Folketrygdfondet har i dag, 14. mai 2014, kjøpt 250.000 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA og eier etter dette 25.145.952 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,03%.
12.05.14

Golden Ocean Group LTD

Folketrygdfondet har i dag 12. mai 2014 kjøpt 1.294.612 aksjer i Golden Ocean Group LTD og eier etter dette 23.511.094 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,3%.
10.03.14

Opera Software ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 50.000 aksjer i Opera Software ASA og eier etter dette 6.656.102 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,02%.
28.02.14

REC Solar ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 1.050.000 aksjer i REC Solar ASA og eier etter dette 2.243.544 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,6%.
28.02.14

REC Silicon ASA

Folketrygdfondet har i kjøpt 1.000.000 aksjer i REC Silicon ASA og eier etter dette 116.067.136 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,1%
20.02.14

Algeta ASA

Folketrygdfondet har i dag akseptert Aviator Acquisition AS, et heleid datterselskap av Bayer Nordic SE, tilbud om kjøp av 4.251.892 aksjer i Algeta ASA. Etter transaksjonen vil Folketrygdfondet ikke ha aksjer i selskapet.
27.01.14

Veripos Inc.

Folketrygdfondet har i dag akseptert Hexagon Acquisition Ltd.'s tilbud om kjøp av 3.165.883 aksjer i Veripos Inc. til kurs NOK 37 per aksje. Ny beholding er null aksjer
06.01.14

Aker Solutions ASA

Folketrygdfondet har i solgt 40.000 aksjer i Aker Solutions ASA og eier etter dette 13.684.797 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,99%.
12.11.13

Norsk Hydro ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 28.000.000 aksjer i Norsk Hydro ASA og eier etter dette 108.909.413 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,26%.
18.10.13

Fred Olsen Energy ASA

Folketrygdfondet har i dag solgt 30.000 aksjer i Fred Olsen Energy ASA og eier etter dette 3.310.197 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,96%.
08.10.13

Spectrum ASA

Folketrygdfondet eier 2.057.113 aksjer i Spectrum ASA. Som følge av konvertering av obligasjoner til aksjer har Folketrygdfondet nå en eierandel på 4,9%. Ref. melding fra selskapet om kapitalendringer 3. oktober 2013
19.08.13

Blom ASA

Folketrygdfondet har i dag den 19. august solgt til sammen 8 513 137 aksjer i Blom ASA (henholdsvis 2 837 713 fra Statens obligasjonsfond og 5 675 424 fra Statens pensjonsfond Norge) og eier etter dette ingen aksjer i selskapet.
18.06.13

TGS Nopec Geophysical Company ASA

Folketrygdfondet har i dag solgt 100.000 aksjer i TGS Nopec Geophysical Company ASA og eier etter dette 10.300.807 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 9,95%
04.04.13

Norwegian Air shuttle ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 12.800 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA og eier etter dette 1.769.187 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,03%.

Del: