2. kvartal 2020: God avkastning fra aktiv forvaltning

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 19,6 milliarder kroner i andre kvartal 2020. Avkastningen var 8,3 prosent. Kapitalen var 257 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Statens obligasjonsfond, som ble etablert 27. mars i forbindelse med koronaepidemien, utgjorde 3,7 milliarder kroner fordelt på 44 obligasjonslån ved utgangen av 2. kvartal.
Bilde

Statens pensjonsfond Norge

- Vi har utnyttet bevegelser i markedet til å øke risikoen i porteføljen gjennom krisen, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på 8,3 prosent var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen i andre kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på 11,6 prosent i andre kvartal. Det er 0,6 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 3,5 prosent, som var 1,8 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

Akkumulert for 2020 per 30.06 hadde Statens pensjonsfond Norge en avkastning på -4,41 prosent, og det var 0,32 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

- I forbindelse med markedsfallet i kjølvannet av Covid-19-utbruddet har SPN kjøpt seg opp i aksjemarkedet tilsvarende 7,6 mrd kroner. Dette utgjør 3,2 prosent av kapitalen. Vi utnyttet også store bevegelser i kredittmarkedet til å øke risikoen i SPNs renteportefølje. Det fikk vi god uttelling for i andre kvartal, sier Kjetil Houg.

De siste ti årene har avkastningen på SPN vært 8,6 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig. 

Statens obligasjonsfond

Folketrygdfondet har fra 27. mars 2020 hatt ansvaret for forvaltningen av det gjenopprettede Statens obligasjonsfond. Den første investeringen ble gjort samme dag, mindre enn to uker etter at tiltaket ble annonsert av regjeringen første gang. Statens obligasjonsfond utgjorde 3,7 milliarder kroner fordelt på 44 obligasjonslån ved utgangen av 2. kvartal.
- Vi har bidratt til et velfungerende marked i tråd med oppdraget vi fikk, sier Kjetil Houg.  

Rapporter

Første halvår 2020

Porteføljeutvikling - 2. kvartal 2020

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

Del: