3 høydepunkter om Folketrygdfondet fra høringen om Statens pensjonsfond 2023

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge, eieroppfølging og mulig ny kapitalforvaltningsenhet i Tromsø var blant sakene på agendaen under den årlige høringen om Statens pensjonsfond.
Bilde
Stortingshøring 2023

Sammen med finansministeren og Norges Bank, var Folketrygdfondet på plass for å presentere innholdet i meldingen om Statens pensjonsfond for Stortingets finanskomité.

I innlegget fremhevet vi tre saker:

1. Resultatet av forvaltningen av SPN

Siden 2010 har Finansdepartementet jevnlig gjennomgått den aktive forvaltningen av SPN. Vår administrerende direktør er fornøyd med tilbakemeldingene fra oppdragsgiveren etter årets gjennomgang. 

–  I år har vi vært oppe til eksamen, og fått karakterene fra departementet. Vi leser fra meldingen at «Departementet er tilfreds med resultatene som er oppnådd» og at «Folketrygdfondets aktive forvalting (har) samlet sett .. vært god». Vi forventer ikke sterkere uttrykk fra departementets dyktige folk, så jeg tolker dette slik at vi i hvert fall har bestått, sa Kjetil Houg. 

2. Krevende valgkomitéarbeid

Eierskapsoppfølging er en sentral del av den aktive forvaltningen, og et stadig mer benyttet virkemiddel er deltagelse i valgkomiteer. Antallet valgkomiteer Folketrygdfondet deltar i har økt fra 7 i 2017 til 16 i 2022. Houg benyttet anledningen til å belyse en trend i dette arbeidet. Erfaringen er at det blir stadig tøffere kamp om de beste styrekandidatene. 

– Valgkomiteene må jobbe stadig hardere, ha flere møter og snakke med flere. Det stilles høye krav til tidsbruk, kompetanse og motivasjon både fra aksjonærer og myndigheter, det er sterk konkurranse om talentene fra utlandet og fra den unoterte delen av markedet, og den økonomiske kompensasjonen er i noen tilfeller ikke konkurransedyktig. Et godt styre er en forutsetning for å skape verdier over tid, og det er synd om vi går glipp av talenter som ellers kunne vært med å løfte norsk næringsliv. For oss er dette en viktig oppgave, og jeg lover at vi skal fortsette å gjøre vårt for å bidra til god styrekompetanse med de ressursene vi har tilgjengelig.

3. Utredning av statlig kapitalforvaltningsenhet i Tromsø

I fondsmeldingen fikk Folketrygdfondet i oppdrag å utrede et mulig oppsett av en kapitalforvaltningsenhet i Tromsø med Folketrygdfondet som forvalter. Initiativet var først varslet i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2022. 

Bilde
Tromsø, oversiktsbilde, foto

– For at vi skal kunne lykkes med en slik etablering, er det avgjørende at oppdraget framstår som meningsfullt og motiverende. Da må vi, som med SPN, kunne forvalte med mål om høy avkastning og lave kostnader. Innenfor en slik ramme tror jeg det er gode muligheter for at vi kan lykkes med å etablere en moderne og fremtidsrettet forvaltning som kan stå seg over tid. Vi vil komme tilbake til dette i vårt svar i september, sa Houg.

Se opptak av høringen i Stortingets videoarkiv.

Del: