Anbefaler årlig uttak på 3 prosent

Finansdepartementet ba Folketrygdfondet utrede en enkel, mekanisk regel for uttak i forbindelse med fondsmeldingen 2024. Uttaksmodellen er ventet å tre i kraft i 2025 og vil bidra til å håndtere utfordringen med høye og økende eierander på Oslo Børs.
Bilde
Kjetil Houg

Det anbefalte årlige uttaket fra Statens pensjonsfond Norge (SPN) tilsvarer ca. 11 milliarder kroner basert på fondets kapital ved utgangen av første kvartal 2024.  

– Vi er fornøyde med å ha skapt store verdier for felleskapet som nå skal bidra direkte til å finansiere velferden. Vårt mål vil fortsatt være høyest mulig avkastning etter kostnader, for både nåværende og fremtidige generasjoner, sier administrerende direktør Kjetil Houg.  

Uttakene skal være store nok til at eierandelsutfordringen i norske selskaper håndteres, samtidig som fondets realverdi opprettholdes.  

Folketrygdfondets anslår en fremtidig realavkastning på 3,4 prosent for SPNs indeks basert på en analyse av framoverskuende markedspriser. Uttaksmodellen vil etter 30 år bringe eierandelen ned til 9,7 prosent, fra dagens 10,8 prosent, ifølge beregningene.  

– Dette vil bidra til å håndtere eierandelsutfordringen i norske selskaper over tid, men må kombineres med andre tiltak dersom markedsutviklingen blir mindre gunstig enn lagt til grunn, påpeker Houg.  

Les hele anbefalingen i brevet sendt til Finansdepartementet her:

Del: