Ansvarlig renteforvaltning høyt på agendaen

- Ansvarlig renteforvaltning blir stadig viktigere. Før vi investerer, tar vi hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i vår kredittvurdering, sier Nadia Bendriss, porteføljeforvalter renter.
Bilde

Ansvarlig renteforvaltning blir stadig viktigere, drevet av nye regulatoriske krav og mer oppmerksomhet rundt ESG (hensynet til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring).

- Folketrygdfondet har en klar finansiell tilnærming til ansvarlig forvaltning også på rentesiden. Vi skal oppnå høyest mulig avkastning på fellesskapets sparepenger. Før vi investerer, tar vi hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG) i vår kredittvurdering, sier Nadia Bendriss, porteføljeforvalter renter.

 
Foto: Jarle Nyttingnes

Del: