Antikorrupsjon: Forventer at selskapenes styre og ledelse tar ansvar

9. desember er FNs internasjonale antikorrupsjonsdag. Folketrygdfondet forventer at ledelsen og styret i selskapenes vi investerer i tar ansvar for å forebygge, avdekke og behandle korrupsjon i sin virksomhet. Les mer om hva vi forventer av selskapene.
Bilde

Vi forventer at selskapene har:

  • Klare retningslinjer og et robust system for å forebygge korrupsjon
  • Antikorrupsjonsfunksjoner med tilstrekkelige ressurser og uavhengighet 
  • Tydelig kommunikasjon fra selskapsledelsen om forventninger og håndhevelse av disse
  • Tilstrekkelig antikorrupsjonsopplæring tilpasset de ansattes roller og ansvar
  • Konfidensielt rapporteringssystem og prosess for håndtering av varsler
  • Regelmessige vurderinger av antikorrupsjonsarbeidet og kontinuerlige forbedringer
  • Rapportering om antikorrupsjonsarbeidet

Du kan lese mer om Folketrygdfondets forventninger om antikorrupsjon og andre viktige områder i våre forventningsdokumenter.

Les mer om hvorfor FN markerer tematiske dager: https://www.un.org/en/observances

Del: