Arbeidsgruppe skal utrede enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø

Finansdepartementet melder at en arbeidsgruppe skal utrede etablering av en enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø. Jørn Nilsen representerer Folketrygdfondet i arbeidsgruppen.
Bilde
Foto: Helge Høifødt, Wikimedia Commons

Finansdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede etablering av en enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø. Det skal utredes hvordan en enhet for kapitalforvaltning kan etableres, finansiering av enheten, hvilke aktivaklasser enheten bør investere i, egnet risikonivå og geografisk nedslagsfelt for investeringene. Les mer hos Finansdepartementet

Arbeidsgruppen består av:

  • Fagdirektør Hans Chr. Tronstad, Finansdepartementet (leder)
  • Avdelingsdirektør Inger-Johanne A. Rygh, Finansdepartementet
  • Fagdirektør Bjørn Hermansen, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Direktør Jørn Nilsen, Folketrygdfondet
  • Administrerende direktør Egil Matsen, Forte Fondsforvaltning
  • Prorektor Katrine Tveiterås, UiT, Tromsø

Foto: Helge Høifødt, Wikimedia Commons

Del: