Beste resultat i Folketrygdfondets historie

Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge i 2019 viser en avkastning på 12,4 prosent, som tilsvarer 29,5 milliarder kroner. Resultatet er det beste noen gang i Folketrygdfondets historie. Avkastningen var 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Ved årsskiftet var kapitalen 269 mrd. kroner.
Bilde

- Aktiv forvaltning fortsetter å skape verdier. Vi har positive bidrag fra både aksjeporteføljen og renteporteføljen, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Samlet slo Folketrygdfondet markedet med 0,4 prosentpoeng i 2019. Den aktive forvaltningen har siden 2007 bidratt med over 30 milliarder kroner.

Folketrygdfondet er en stor eier på Oslo Børs og har som oppdrag å levere høyest mulig avkastning over tid. 

- Ansvarlig og bærekraftig forvaltning er sentralt i oppfølgingen av våre investeringer. Vi følger opp våre selskaper tett og bidrar til verdiskaping, sier Kjetil Houg.  

Aksjeporteføljen fikk en avkastning på 18 prosent i 2019, og slo markedet med 0,4 prosentpoeng. Renteporteføljen oppnådde en avkastning på 4 prosent, og det var 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet.

Se vår rapportering for 2019:

 

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON:

Del: