Datoer for rapportering i 2022

I 2022 Folketrygdfondet vil rapportere om resultater 17. februar, 29. april, 23. august og 28. oktober.
Bilde

17.02.22 kl 10.30 rapporterer vi om årsresultat 2021 og holder pressekonferanse. Redaksjoner som ønsker det kan få tilgang til materialet ved fremmøte fra kl 10.00, med sperrefrist til kl 10.30.

29.04.22 kl 10.30 rapporterer vi om 1. kvartal 2022. Vi sender ut pressemelding, men holder ikke pressekonferanse.

23.08.22 kl 10.30 rapporterer vi om 1. halvår og 2. kvartal 2022 og holder pressekonferanse. Redaksjoner som ønsker det kan få tilgang til materialet ved fremmøte fra kl 10.00, med sperrefrist til kl 10.30.

28.10.22 kl 10.30 rapporterer vi om 3. kvartal 2022. Vi sender ut pressemelding, men holder ikke pressekonferanse.

Samtidig med årsrapporten publiserer vi:

  • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
  • GIPS-rapport
  • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge
  • Eierrapport

Samtidig med kvartalsrapportene publiserer vi:

  • Oppdatert oversikt over de ti største aksjepostene og de ti største obligasjonsbeholdningene

Løpende eierrapportering:

I tillegg til den årlige oppsummeringen av Folketrygdfondets eierskapsutøvelse som blir gitt i årsrapporten, rapporterer vi løpende om:

  • Dialoger med selskapene i forbindelse med spesielle hendelser, saker eller temaer.
  • Generalforsamlinger i norske selskaper der vi stemmer mot styrets forslag.
  • Folketrygdfondets representanter i valgkomiteer, bedriftsforsamlinger og representantskap.
  • Fokusområder som vi velger å arbeide spesielt med.

Se Folketrygdfondets løpende eierrapportering her.

Foto: Shutterstock ID 427194340

Del: