Derfor er norske selskapsobligasjoner et godt investeringsobjekt

Vår tidligere summer intern, Iver Nagelhus, og medstudent, John-Emil Wethal, har i sin masteroppgave på Norges Handelshøyskole (NHH) sett på fenomenet «The Credit Spread Puzzle» i det norske obligasjonsmarkedet.
Bilde
Jørgen Krog Sæbo og Iver Nagelhus, foto

Fenomenet handler om at kredittspreadene på selskapsobligasjoner ofte er større enn forventet, dersom man utelukkende ser på forventet tap som følge av mislighold. 

Ved hjelp av kredittmodellen til Moody's og med tilgang til Nordic Bond Pricing sine transaksjonspriser har de analysert opphavet til kredittspreadene. 

Vår direktør for renter, Jørgen Krog Sæbø, har vært veileder for oppgaven. Han mener resultatene bekrefter verdien av norske selskapsobligasjoner. 

Resultatene tyder på at norske obligasjoner gir en attraktiv risikojustert avkastning for en langsiktig investor som Folketrygdfondet. 

Funnene i oppgaven viser at investorer i selskapsobligasjoner må forvente å tape 28 prosent av kredittpåslaget som følge av at selskapet misligholder sine forpliktelser. Det impliserer at majoriteten (72 prosent) er en kompensasjon for andre faktorer. 

Del: