- Flere forhold gjelder også for Statens pensjonsfond Norge

Folketrygdfondet har levert høringssvar til Finansdepartementet om NOU 2022:12, Fondet i en brytningstid. - Flere forhold som fremheves i rapporten er også aktuelle for Statens pensjonsfond Norge, skriver adm. dir. Kjetil Houg i høringsuttalelsen.
Bilde
Kjetil Houg

Et utvalg ledet av Ulf Sverdrup leverte i september 2022 utredningen Fondet i en brytningstid, om hvilke internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekk som kan være relevante for Statens pensjonsfond utland noen år frem i tid, og hvilken betydning disse kan ha for styring og forvaltning av fondet. 

- Flere forhold som fremheves i rapporten er også aktuelle for Statens pensjonsfond Norge, skriver Folketrygdfondet i sin høringsuttalelse 04.01.23.

Les Folketrygdfondets høringsuttalelse her.

Les NOU 2022:12 her.

Foto: Jarle Nyttingnes.

Del: