Folketrygdfondet 2020: Høy avkastning i et urolig år

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 23,5 milliarder kroner i 2020. Avkastningen var 8,8 prosent. Kapitalen var 292,2 milliarder kroner ved utgangen av året. Statens obligasjonsfond fikk et resultat på 312 millioner kroner på investeringer i 90 obligasjonslån med en markedsverdi på 8,4 milliarder ved utgangen av året.
Bilde

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på 8,8 prosent var 0,9 prosentpoeng bedre enn markedet i 2020. 

- Vi gjorde det langt bedre enn markedet i 2020 og lykkes med vår aktive forvaltning. Det kommer fellesskapet til gode, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 


Aksjeavkastningen i Norden utenom Norge var i 2020 høyere enn i Norge. Trenden har vart de seneste ti år.

-  Vi har de siste årene fått bedre avkastning og bedre risikoegenskaper med en nordisk portefølje, sier Kjetil Houg.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,1 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 7,4 prosent, som var 2,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter. Dette er den høyeste meravkastningen oppnådd i renteporteføljen noen gang.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 35 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.

Statens obligasjonsfond

Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert i slutten av mars 2020 og var ved utgangen av året investert i 90 lån utstedt av 66 utstedere. Kapitalen i SOF økte i 2020 med 312 millioner kroner til 50,3 milliarder kroner. Av dette var 8,4 milliarder kroner, en andel på 16,8 prosent, investert i markedet.

- Vi ser at SOF har utgjort en forskjell og bidratt med kapital, sier Kjetil Houg. 

Obligasjonsmarkedet for de sikreste låntagerne har utviklet seg positivt og er nå velfungerende. På den bakgrunnen har SOF trappet ned aktiviteten for slike utstedere. 

Se vår rapportering for 2020:

 

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON:

Del: