Folketrygdfondet 2021: Rekordår

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 41 milliarder kroner i 2021. Det er ny rekord. Avkastningen var 14,0 prosent. Kapitalen var 333 milliarder kroner ved utgangen av året.
Bilde

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på 14,0 prosent var 1,0 prosentpoeng bedre enn markedet i 2021. 

- Vi er fornøyde med å ha oppnådd et rekordhøyt resultat i et år med høy aktivitet. Resultatene kommer av et sterkt aksjemarked og god forvaltning, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 24,9 prosent. Det er 1,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -1,4 prosent, som var 0,6 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter. 

- Både aksje- og renteporteføljen slo markedet. Vi hadde lite av de aksjene som falt mest i 2021, sier Kjetil Houg.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med 43 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.


Se vår rapportering for 2021:

Nedlasting, foto og kontaktinformasjon:

Del: