Folketrygdfondet 2022: Verdifall på 15 milliarder kroner, men slo markedet

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -15 milliarder kroner i 2022. Avkastningen var -4,4 prosent. Kapitalen var 318 milliarder kroner ved utgangen av året.
Bilde

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på -4,4 prosent var 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet i 2022. 

- Vi har aldri opplevd så sterk økning i renter ett enkelt år. Dette kommer av sterk økning i inflasjon, blant annet som følge av press på energipriser og lav arbeidsledighet. Det er høyst uvanlig med negativ avkastning både på aksjer og renter i samme år, sier Kjetil Houg.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på -1,7 prosent. Det er 1,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -8,9 prosent, som var 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter. 

- Vi landet på begge bena i et krevende år. Energisektoren ga høy avkastning, og vi klarte å slå markedet, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med 43 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.


Se vår rapportering for 2022

 

 

Nedlasting, foto og kontaktinformasjon:

Del: