Folketrygdfondet får ansvar for å forvalte Statens obligasjonsfond

Regjeringen vil gjenopprette Statens obligasjonsfond for å bidra til at bedriftene fortsatt får lån i den pågående krisen som følge av koronaviruset. Folketrygdfondet, som forvaltet Statens obligasjonsfond under finanskrisen, får oppgaven med å forvalte det igjen. – Vi har kompetanse og erfaring og vil være i stand til å gjøre de første investeringene så snart lov og mandat er fastsatt, sier Kjetil Houg, adm. dir. i Folketrygdfondet.
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.

Det er foreslått at Statens obligasjonsfond får en ramme på 50 milliarder kroner. Investeringene skal skje på markedsmessige vilkår og er et midlertidig virkemiddel overfor obligasjonsmarkedet:

- Tiltaket skal sikre dype lommer i en krisesituasjon, i form av likviditet overfor selskaper som er naturlige låntakere i obligasjonsmarkedet, sier Kjetil Houg.

Folketrygdfondet skal investere midlene til Statens obligasjonsfond innenfor rammer fastsatt av Finansdepartementet.

Folketrygdfondet er en kapitalforvalter og vil ikke kunne yte kreditt direkte overfor enkeltbedrifter.

Les mer hos Finansdepartementet.

Del: