Folketrygdfondet har passert 300 milliarder kroner

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 11,3 milliarder kroner i første kvartal 2021. Avkastningen var 3,9 prosent. Kapitalen var 303,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Bilde

Positive utsikter i forbindelse med utrulling av covid-19-vaksiner og forventninger om 
videre vekst førte til oppgang i aksjemarkedet og lavere kredittpremier i første kvartal 2021. 

- Aksjemarkedet har klart seg godt på tross av en viss renteoppgang i perioden, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Statens pensjonsfond Norge
Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 3,9 prosent var 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen i første kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på 7,5 prosent i første kvartal. Det er 0,4 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -1,8 prosent, som var 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter. 
 
- Etter en betydelig oppgang i aksjemarkedet har vi solgt aksjer i Statens pensjonsfond Norge for 22,6 milliarder kroner for å bringe aksjeandelen tilbake til 60 prosent av porteføljen, slik mandatet vårt krever. Dette er den største tilbakevektingen vi har hatt siden finanskrisen, sier Kjetil Houg.  
 
De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 8,4 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig. 

Statens obligasjonsfond
Folketrygdfondet har siden mars 2020 forvaltet Statens obligasjonsfond. Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien av investert kapital 8,7 milliarder kroner. I første kvartal 2021 er det kjøpt obligasjoner for 446 millioner kroner.  
 
- I takt med en positiv markedsutvikling har vi trappet ned kjøpene av de sikreste utstederne i Statens obligasjonsfond, sier Houg. 

Les porteføljeutviklingen for 1. kvartal 2021 her


NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

Del: