Folketrygdfondet har passert 350 milliarder kroner

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 36 milliarder kroner i 2023. Dette tilsvarer en avkastning på 11,40 prosent. Fondskapitalen var 354 milliarder kroner ved utgangen av året.
Bilde
Administrerende direktør, Kjetil Houg, foto

Oslo, 16.02.24

Totalt for 2023 var avkastningen 1,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Dette var tiende året på rad Folketrygdfondets aktive forvaltning har levert meravkastning. Siden 2007 utgjør meravkastningen nå nesten 15 prosent av fondets verdi. 

- Vi leverer det nest beste resultatet i fondets historie i 2023, men dette må sees i sammenheng med verdifallet i 2022. Vi er fornøyde med igjen å levere høy meravkastning i både aksje- og renteporteføljen. Vår forvaltning har også levert gode resultater over tid, sier administrerende direktør, Kjetil Houg.

Nøkkeltall fra rapporten

  • Avkastningen til aksjeporteføljen var på 13,56 prosent i 2023. Det er 1,12 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.
  • Avkastningen til renteporteføljen var på 8,15 prosent. Det er 2,00 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.
  • Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 52 milliarder kroner i meravkastning til fellesskapet.
  • De siste ti årene har Statens pensjonsfond Norges avkastning vært på 7,82 prosent årlig, noe som betyr at Folketrygdfondet har slått referanseindeksen med 0,94 prosentpoeng årlig i samme tidsperiode. 
  • Statens pensjonsfond Norge hadde en avkastning på 4,10 prosent i fjerde kvartal.

Eierskapsutøvelse

Folketrygdfondet er en ansvarlig forvalter i tråd med mandatet fastsatt av Finansdepartementet, og har tydelige forventninger til selskapene i porteføljen. I 2023 stemte Folketrygdfondet på 155 generalforsamlinger og hadde 221 dialogmøter med selskaper. I tillegg stemte Folketrygdfondet på 12 obligasjonseiermøter og hadde 175 møter med obligasjonsutstedere.

- Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve oss som en god eier og kreditor som bidrar til langsiktig verdiskaping, sier Houg.

 

Rapporter

Se fullstendig rapport her

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

Del: