Folketrygdfondet skal forvalte Norden-mandat på inntil 30 milliarder fra Tromsø

Fondet skal investere i nordisk noterte aksjer som ikke inngår i referanseindeksen til Statens pensjonsfond Norge. Forvaltningskapitalen beregnes til 15-30 milliarder kroner.
Bilde
 Kjetil Houg, administrerende direktør. Foto
Foto: Jarle Nyttingnes

Regjeringen foreslår at Folketrygdfondet skal forvalte et nytt fond basert i Tromsø. Forslaget er tråd med vår anbefaling sendt til departementet 15. september, og administrerende direktør Kjetil Houg ser frem til videre prosess med mandatet: 

– Det er en tillitserklæring til Folketrygdfondet som organisasjon at Regjeringen ønsker å gi oss i oppdraget med å forvalte et nytt fond fra Tromsø. Vår ambisjon er at etableringen skal løse oppdraget på en effektiv måte og samtidig gi positive effekter for hele organisasjonen. 

– Etableringen skal ikke redusere vår evne til å forvalte Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens Obligasjonsfond (SOF). 

Ved oppstart legges det opp til en forvaltningskapital på 15 milliarder kroner, med en ramme på totalt 30 milliarder kroner etter hvert som det høstes erfaringer. 

– Vi avventer endelig politisk avklaring i Stortinget, men har en god plan for hvordan dette kan løses, og som sikrer at vi får på plass et slagkraftig og spennende miljø, sier Houg. 

Les vårt brev sendt til Finansdepartementet 15. september her

Del: