Folketrygdfondet tjente 15 milliarder kroner i 3. kvartal

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 5,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2020. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var 272 milliarder kroner. Statens obligasjonsfond, som Folketrygdfondet også forvalter, var investert i 69 lån per 30.09.20.
Bilde

Statens pensjonsfond Norge

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 5,8 prosent var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen i tredje kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,8 prosent i tredje kvartal. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 1,2 prosent, som var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter.
- Vi er godt fornøyd med at både aksjeporteføljen og renteporteføljen gjorde det bedre enn markedet i 3. kvartal, sier Kjetil Houg. 

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 8,2 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig.

Statens obligasjonsfond

Folketrygdfondet har fra 27. mars 2020 hatt ansvaret for forvaltningen av det gjenopprettede Statens obligasjonsfond, som skal bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet i kjølvannet av Covid-19-utbruddet. 

Per 30.09.20 var Statens obligasjonsfond investert med 6,1 milliarder kroner fordelt på 69 lån utstedt av i alt 50 ulike utstedere. Siden oppstarten er resultatet for Statens obligasjonsfond 0,2 milliarder kroner, hvorav 0,1 milliarder i tredje kvartal. Avkastningen er på 6,0 prosent siden oppstart, hvorav 2,3 prosent i tredje kvartal.
- Folketrygdfondet tar betydelig risiko på vegne av Statens obligasjonsfond, slik vi skal gjøre, sier Houg.

 

Porteføljeutvikling - tredje kvartal 2020

 

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

 

 

Del: