Første kvartal preget av koronaviruset

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -31,5 milliarder kroner i første kvartal 2020. Avkastningen var -11,7 prosent. Kapitalen var 237,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Bilde

Oslo, 04.05.20

Tiltakene mot koronaviruset og en kraftig oppbremsing av den globale økonomien førte til nedgang i aksjemarkedet og økning i kredittpremier mot slutten av første kvartal 2020. 
- Vi leverer et resultat som ventet gitt de rådende markedsforholdene, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på -11,7 prosent var på nivå med referanseindeksen i første kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på -20,6 prosent i første kvartal. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 2,5 prosent, som var på nivå med referanseindeksen for renter.

- Det norske markedet ble rammet av koronasituasjonen, av et kraftig fall i kronekursen og et særskilt hardt fall i oljeprisen på hele 66 prosent, noe også resultatene for Statens pensjonsfond Norge er preget av, sier Kjetil Houg. 

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 7,2 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig.

Folketrygdfondet har fra 27. mars 2020 hatt ansvaret for forvaltningen av det gjenopprettede Statens obligasjonsfond. Den første investeringen ble gjort samme dag, mindre enn to uker etter at tiltaket ble annonsert av regjeringen første gang. 

- Vi har stor tro på at dette vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i det norske obligasjonsmarkedet, sier Houg.

Folketrygdfondet vil redegjøre for utviklingen i Statens obligasjonsfond i forbindelse med andrekvartalsresultatene for 2020.

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

 

Porteføljeutvikling - første kvartal 2020

Del: