Forventer at selskapene håndterer klimarelatert risiko

Som eier har vi tydelige forventninger til selskapene, også klimarelaterte. Vi legger til grunn at selskaper som håndterer klimarelatert risiko på en god måte står bedre rustet til å oppnå vekst og langsiktig verdiskaping
Bilde

Vi forventer at selskapene Folketrygdfondet investerer i regelmessig vurderer forretningsmodellens robusthet overfor ulike scenarioer for fysisk klimarisiko og omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Vi forventer at selskaper som står overfor vesentlige klimarelaterte trusler og muligheter etablerer gode prosesser for å analysere utviklingen i selskapets risikobilde.

Vi forventer at selskapene Folketrygdfondet investerer i utvikler forretningsstrategier som reflekterer klimarisiko der den er vesentlig.

Vi forventer at selskapene rapporterer eksternt om sitt arbeid med vesentlig klimarisiko.

Les mer om klimarisiko og våre andre forventninger her.

Del: