Godt resultat av forvaltningen i 3. kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 2,9 prosent i 3. kvartal 2021. Det var 1,0 prosentpoeng bedre enn markedet. Folketrygdfondet har ikke slått markedet med større margin siden 2008. Kapitalen vokste med 9 milliarder kroner i kvartalet til 326 milliarder kroner.
Bilde
Kjetil houg. Foto: Jarle Nyttingnes

Statens pensjonsfond Norge

- Vi fortsetter en positiv utvikling i 3. kvartal etter markert oppgang i aksjemarkedet. Det norske markedet har klart seg godt, blant annet som følge av oppgang i energiprisene, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Avkastningen for 2021 per 30.09 for Statens pensjonsfond Norge var 11,7 prosent, som var 1,2 prosentpoeng bedre enn markedet.

- Vi har fått god uttelling for vår strategi. Vår forvaltning bidrar til å øke resultatet utover det som følger av markedets avkastning, sier Kjetil Houg. 

Avkastningen for aksjeporteføljen var 4,7 prosent i tredje kvartal. Det er 1,4 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -0,1 prosent, som var 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

De siste ti årene har avkastningen til SPN vært 10,4 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,8 prosentpoeng årlig. 

Foto: Jarle Nyttingnes
 

Rapporter

Porteføljeutvikling - tredje kvartal 2021

Pressemelding - tredje kvartal 2021

Nedlasting, foto og kontaktinformasjon

Del: