Investeringscase og kredittrisiko – slik er sommerens internship for Nora og Brage

Nora Lombnæs og Brage Bakken er årets summer interns. Dette skal de gjøre i løpet av oppholdet.
Bilde
Nora og Brage

De to masterstudentene fra Handelshøyskolen BI tilbringer sommeren hos Folketrygdfondet. På seks uker blir det mange ulike oppgaver å bryne seg på i skjæringspunktet mellom finans og IT.

Nora har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI og tar nå en master i finans samme sted. Hun ser frem til å få et innblikk i bransjen hun skal inn i.

– Jeg har et inntrykk av Folketrygdfondet som en kunnskapsrik arbeidsgiver og ser frem til å lære mer om hvordan en stor kapitalforvalter tar investeringsbeslutninger, sier hun. 

Brage har gått samme utdanningsløp som medstudenten. Han er spent på å lære mer om hvordan fondet jobber i praksis.

– Det blir interessant i å lære mer om beslutningsprosessen og strategivalgene, samt hvordan Folketrygdfondet skaper meravkastning, forteller han.

Investeringsbeslutning og risikoanalyse

Hos aksjeavdelingen skal de gjennom hele perioden blant annet følge et spesifikt selskap.  Porteføljeforvalter Pernille Moen Masdal har utarbeidet oppgaven. Hun er spent på hva studentene kommer frem til.

– Gjennom sommeren skal de sette seg godt inn i selskapet, besøke dem, diskutere med aksjeanalytikere og jobbe med caset på samme måte som vi i aksjeavdelingen gjør. For oss er det veldig nyttig å få nye, friske øyne inn og kanskje et nytt perspektiv på selskapet.

På rentesiden vil de få et innblikk i alt fra overordnet strategi, oppfølging av de ulike sektorene, rentesikring til fondets treasury-aktivitet. Caseoppgaven her er det porteføljeforvalter på rentesiden, Gry Schiander som har satt sammen.

– Oppgaven hos oss er å se på samvariasjon mellom norske europeiske og amerikanske kredittspreader, forteller hun.

IT-sikkerhet i praksis og kredittvurderinger

På IT-siden vil studentene få en innføring i hvordan Folketrygdfondet jobber med systemer og rapportering for å oppnå sikker, effektiv og god drift.

– De skal se på forskjeller og likheter mellom fri flyt i de nordiske markedene. Vi er spent på om det kan gi oss en bekreftelse på noe vi tror vi vet fra før, eller om vi blir opplyst på andre viktige forhold, sier André Grønlund, fagsjef for system- og prosjektstøtte.

Hos avdelingen for økonomi og risikostyring får de se hvordan transaksjoner og posisjoner følges opp i praksis. Oppgaven som skal løses her er i hovedsak kredtitvurderinger av flere selskaper.

– Vi benytter oss av selskaper som vi har gjort interne kredittuvrderinger av før. Det blir et interessant utgangspunkt for å vurdere vårt eget arbeid, spsesielt på de kvalitative delene av kredittvurdering, sier direktør for økonomi og risikostyring, Jørn Terje Krekling.

Verdifull erfaring for studentene – nyttig innsikt for fondet

Administrerende direktør, Kjetil Houg er ikke i tvil om at internshipordningen er verdifull for både studentene og Folketrygdfondet.

– Som en viktig arbeidsgiver innen finans er det naturlig at vi har kontakt med lærestedene og er synlige ovenfor studenter. Et internship hos oss kan være en måte for studenter å få et litt mer håndfast inntrykk av hvordan det er å jobbe i vår bransje, samtidig som de får verdifull erfaring. Vi får også mye tilbake i form av engasjerte studenter som holder oss våkne, forteller han.

Student og interessert i et summer internship i Folketrygdfondet? Les mer om muligheter for studenter her!

Del: