Invitasjon til pressekonferanse om 2. kvartalsresultat 2018

Folketrygdfondet inviterer til pressekonferanse om 2. kvartalsresultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Tidspunkt for pressekonferansen: 15. august 2018 kl 10.30. Sted: Folketrygdfondets lokaler, Haakon VIIs gate 2, Oslo, 8. etasje.
Kl 10.00 vil vi legge frem dokumenter i resepsjonen med sperrefrist til kl 10.30, for dem som måtte ønske å gjøre seg kjent med innholdet før pressekonferansen. Dokumentene publiseres på www.ftf.no kl 10.30.

Velkommen!

Del: